Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Ochronie najstarszych drzew - pomników natury zaczęto poświęcać więcej uwagi na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy to powstała nowoczesna ochrona przyrody.

Pomniki przyrody to jedna z form ochrony indywidualnej i są to „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie".
 
     
 
Na terenie Nadleśnictwa Szubin znajduje się 49 pomników przyrody, w tym 19 pojedynczych i 22 grupowych gatunków drzew, 6 głazów narzutowych, 2 stanowiska wawrzynka wilczełyko. Pomnikami przyrody są następujące gatunki drzew:
 
– Sosna zwyczajna – 4 szt.     
– dąb szypułkowy – 89 szt.     
– Jesion wyniosły – 5 szt.     
– Wiąz szypułkowy – 2 szt.     
– Lipa drobnolistna – 166 szt.     
– Buk zwyczajny – 2 szt.     
– Grab zwyczajny – 1 szt.     
– Klon zwyczajny – 4 szt.   
– Robinia akacjowa – 2 szt.