Zasoby leśne

Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Szubin wynosi 25 528,56 ha. Na terenie gmin: Barcin, Kcynia, Łabiszyn, Mrocza, Nakło, Sadki, Szubin i Żnin to obszar 25 242,35 ha, natomiast w województwie wielkopolskim, na terenie gmin: Gołańcz, Wapno, Wyrzysk i Łobżenica - 302,62 ha

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Las, jako trwały element biosfery i podstawowy składnik środowiska przyrodniczego oraz jako dobro całego narodu podlega szczególnej ochronie.

Użytkowanie lasu

Pośród wielu funkcji jakie spełnia las, jako główną funkcję wymienić należy funkcję gospodarczą, która nierozerwalnie związana jest z pozyskaniem surowca drzewnego.

Urządzanie lasu

Ten dział gospodarki leśnej pozwala na realizację zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju zasobów leśnych w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego.

Certyfikaty

Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu legitymują się dwoma certyfikatami: FSC oraz PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Szubin nadzoruje 496 ha lasów niepaństwowych.