Zasoby leśne

Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Szubin wynosi 25 615,24 ha. Na terenie gmin: Barcin, Kcynia, Łabiszyn, Mrocza, Nakło, Sadki, Szubin i Żnin to obszar 25 312,62 ha, natomiast w województwie wielkopolskim, na terenie gmin: Gołańcz, Wapno, Wyrzysk - 302,62ha

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Las, jako trwały element biosfery i podstawowy składnik środowiska przyrodniczego oraz jako dobro całego narodu podlega szczególnej ochronie

Użytkowanie lasu

Pośród wielu funkcji jakie spełnia las, jako główną funkcję wymienić należy funkcję gospodarczą, która nierozerwalnie związana jest z pozyskaniem surowca drzewnego.

Urządzanie lasu

Ten dział gospodarki leśnej pozwala na realizację zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju zasobów leśnych w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu została oceniona i certyfikowana jako spełniająca wymagania zawarte w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v. 2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania"

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Szubin nadzoruje 496 ha lasów niepaństwowych.