Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Szubin nadzoruje 496 ha lasów niepaństwowych.

Nadleśnictwo Szubin sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żnińskiego, w gminach Łabiszyn i Żnin, zgodnie z porozumieniem zawartym między Starostą Żnińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Szubin z dnia 23.02.1999 roku.

W sprawach dotyczących gospodarki leśnej (w tym świadectw legalności  pochodzenia drewna) należy kontaktować się według kompetencji z niżej wymienionymi pracownikami Nadleśnictwa Szubin:

Leśnictwo Łabiszyn – leśniczy Tomasz Finc, tel. 696-064-693
Leśnictwo Załachowo – leśniczy Piotr Gładkowicz, tel. 604-234-362
Leśnictwo Dziewierzewo – leśniczy Romuald Mikołajewski, tel. 608-329-948
Leśnictwo Gąbin – leśniczy Piotr Michalik, tel. 600-227-029
Leśnictwo Pszczółczyn – leśniczy Zygmunt Siwak, tel. 608-329-548