Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Fragmenty Nadleśnictwa Szubin znalazły się w granicach obszarów chronionego krajobrazu. Zostały one wyznaczone w 1991 roku rozporządzeniem wojewody. Wszelkie działania, które mogłyby zakłócić równowagę przyrodniczą są zabronione. Z tego względu gospodarka podlega ograniczeniom.

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich
Znajduje się w południowo-wschodniej części nadleśnictwa. Obejmuje on ciąg jezior z największymi: Żędowskim, Sobiejuskim, Wąsowskim, Gąbińskim i Dobrylewskim. Jest to typowy krajobraz pojezierza. Powierzchnia obszaru wynosi 10 km kw., w tym lasów – 2,5 km kw.
 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
Niewielki  jego fragment znajduje się w południowo-wschodniej części nadleśnictwa. Obszar ten obejmuje dwa systemy jezior różniących się morfologią: rynnę zachodnią, obejmującą m.in. Jezioro Żnińskie Duże, oraz rynnę wschodnią. Powierzchnia całego obszaru wynosi 90,17 km kw., w tym lasów – 32 km kw.
 
 
Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu
Obejmuje znaczną część lasów obrębu Samostrzel. Położony jest na granicy Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Środkowej Noteci. Różnice wysokości względnych dochodzą do 140 m, potęgując wysokie walory krajobrazowe tego terenu. Powierzchnia ogólna wynosi 25 km kw., w tym lasów – 13 km kw. Na terenie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się rezerwat.