Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu Nadleśnictwa Szubin znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu z czego dwa na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich

Znajduje się w południowo-wschodniej części nadleśnictwa. Obejmuje on ciąg jezior z największymi: Żędowskim, Sobiejuskim, Wąsowskim, Gąbińskim i Dobrylewskim. Jest to typowy krajobraz pojezierza. Powierzchnia obszaru wynosi 10 km kw., w tym lasów – 2,5 km kw.

 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

Niewielki  jego fragment znajduje się w południowo-wschodniej części nadleśnictwa. Obszar ten obejmuje dwa systemy jezior różniących się morfologią: rynnę zachodnią, obejmującą m.in. Jezioro Żnińskie Duże, oraz rynnę wschodnią. Powierzchnia całego obszaru wynosi 90,17 km kw., w tym lasów – 32 km kw.

 
 
Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Obejmuje znaczną część lasów obrębu Samostrzel. Położony jest na granicy Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Środkowej Noteci. Różnice wysokości względnych dochodzą do 140 m, potęgując wysokie walory krajobrazowe tego terenu. Powierzchnia ogólna wynosi 25 km kw., w tym lasów – 13 km kw. Na terenie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się rezerwat.

 
 

Wszystkie ze wskazanych obszarów stanowią kluczowe miejsca na trasach migracji ptaków, stanowiąc punkty odpoczynku dla ptaków związanych ze środowiskiem wodnym.