Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat

W przypadku zaobserwowania zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków na terenie Nadleśnictwa  Szubin, proszę kontaktować się z:

Piotrem Siudą - tel. 52 391 03 30, 530 053 133

Ranne ptaki, w sytuacji braku możliwości stworzenia  odpowiednich warunków do dokończenia lęgu,  zostaną ulokowane w ośrodkach rehabilitacji zwierząt, gdzie znajdą fachową pomoc.

http://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce/#kujawsko-pomorskie