Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat

W przypadku zaobserwowania zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków na terenie Nadleśnictwa  Szubin, proszę kontaktować się ze wskazanymi poniżej osobami:

Jakub Sokołowski- Specjalista SL, tel. kom.: 792 548 888

Marek Skrzypczak- Specjalista SL tel.:52 39 103 36, kom  881 951 683

Ranne ptaki, w sytuacji braku możliwości stworzenia  odpowiednich warunków do dokończenia lęgu,  zostaną ulokowane w ośrodkach rehabilitacji zwierząt, gdzie znajdą fachową pomoc.

http://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce/#kujawsko-pomorskie