Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Szubin w obecnym zasięgu terytorialnym powstało w latach 1978 - 1979 z części istniejących wcześniej Nadleśnictw Bydgoszcz, Łabiszyn, Nakło, Samostrzel i Szubin.

Dane pochodzące z ocalałych dokumentów utrwalających przeszłość szubińskich lasów dotyczą głównie drzewostanów stanowiących własność państwową. Właśnie te źródła podają, że przed I wojną światową znaczna część dzisiejszych lasów Nadleśnictwa Szubin pozostawała pod zarządem Cesarstwa Niemieckiego. W latach 1918 - 1939 były własnością państwową i przynależały do ówczesnego Nadleśnictwa Nakło. W roku 1945, po dekrecie o reformie rolnej, z upaństwowionej części lasów prywatnych i lasów poniemieckich oraz części wspomnianego Nadleśnictwa Nakło utworzono nowe nadleśnictwa: Sośno, Runowo, Samostrzel, Nakło, Łabiszyn i Szubin.

Nadleśnictwo Szubin w obecnym zasięgu terytorialnym powstało w wyniku reorganizacji w Lasach Państwowych w latach 1973 - 1979. Wówczas nastąpiła korekta granic spowodowana zmianą podziału administracyjnego kraju oraz utworzeniem nowego Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile. Zlikwidowano Nadleśnictwo Nakło, część terenu przekazano do innych nadleśnictw, a część wraz z  nadleśnictwami: Łabiszyn , Samostrzel i Szubin przekształcono w obręby leśne nowego nadleśnictwa Szubin.

Pierwsze wiarygodne dane o powierzchni ogólnej nadleśnictw tworzących obecne nadleśnictwo Szubin pochodzą z lat 1946 i 1947 i przedstawiają się następująco:

 

Nadleśnictwo

Obszar

Nadleśnictwo Łabiszyn

5 357,04 ha

Nadleśnictwo Nakło

6 487,40 ha

Nadleśnictwo Samostrzel

6 017,43 ha

Nadleśnictwo Szubin

5 616,90 ha

Razem

23 478,77 ha

 

Dla obszarów leśnych tych nadleśnictw sporządzono następujące plany urządzenia lasu:

Plan

 Data

    Obszar

 

prowizoryczny plan urządzenia lasu

 1946 i 1947         

 

definitywny plan urządzenia lasu

 1960 i 1961

 25 336,18 ha

I rewizja planu urządzenia lasu

 1970 i 1971

 26 775,94 ha

II rewizja planu urządzenia lasu

 1982

 23 986,39 ha

III rewizja planu urządzenia lasu

 1993

 25 288,86 ha

IV rewizja planu urządzenia lasu

 2002 i 2003

 25 546,43 ha

V rewizja planu urządzenia lasu     2012 i 2013           25 556,22 ha

Duże zmiany powierzchniowe są wynikiem przejmowania gruntów, przede wszystkim użytków rolnych z Państwowego Funduszu Ziemi, zmian granic nadleśnictw, zakupu, sprzedaży itp. Zmiana powierzchni pomiędzy I a II rewizyjnym planem urządzenia lasu to wynik reorganizacji nadleśnictw w Lasach Państwowych, oraz utworzenia Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile.