Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Szubin

Nadleśnictwo Szubin wyznaczyło w ramach Programu „Zanocuj w lesie” obszar o powierzchni blisko 1640 ha

Podzielony jest on na cztery części w najciekawszych fragmentach Nadleśnictwa. Celem wyznaczenia tych obszarów było umożliwienie biwakowania uczestnikom programu przy nielicznych jeziorach położonych na terenie Nadleśnictwa i w odległości pozwalającej na dotarcie mieszkańcom 5 największych miejscowości (Nakło nad Notecią, Szubin, Kcynia, Łabiszyn, Bydgoszcz) w czasie nieprzekraczającym 1 godziny bez korzystania z pojazdów silnikowych. Ponadto przy wyborze miejsc Nadleśnictwo kierowało się względami przeciwpożarowymi oraz celowym ominięciem obszarów uszkodzonych w wyniku nawałnicy z 2017 roku.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony).
  2. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem wstępu.
  3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3.
  4. Wykazem drzewostanów, w których mogą być aktualnie prowadzone prace gospodarcze znajdują się one w formie zestawienia (dostępnym w załączniku na dole strony). Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
  5. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
  6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (do stępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres : szubin@torun.lasy.gov.pl i piotr.siuda@torun.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Piotr Siuda
piotr.siuda@torun.lasy.gov.pl   tel.530 053 133

Nadleśnictwo Szubin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Ankieta

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl