Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Szubin. 
 1. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 1. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 1. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 1. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami [Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 ze zm.].
 1. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami [Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 ze zm.]
 1. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 1. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. zaśmiecania terenu, wyrzucania odpadów domowych i komunalnych,
 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów pożarowych,
 6. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 7. puszczania luzem zwierząt domowych,
 8. rozstawiania namiotów,
 9. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),
 10. korzystania z miejsca postoju w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu (wykaz numerów kontaktowych poniżej) lub do biura nadleśnictwa tel. 52 391 03 10.

Leśnictwo

Leśniczy

numer kontaktowy

Gąbin

Piotr Michalik

600 227 029

Jaktórka

Arkadiusz Snopkowski

606 697 693

Kowalewo

Michał Markowski

696 433 147

Łabiszyn

Tomasz Finc

696 064 693

Pszczółczyn

Zygmunt Siwak

608 329 548

Załachwo

Piotr Gładkowicz

604 234 362

Borek

Józef Mazgaj

606 804 345

Dębogóra

Bernard Kowalewski

606 804 408

Laskownica

Witold Tomaszewski

606 804 329

Nakło

Jacek Jasiński

692 456 599

Tupadły

Andrzej Borkowski

606 804 451

Studzienki

Maciej Trzebiatowski

608 329 531

Tur

Przemysław Kornet

530 050 069

Ustronie

Marek Baranowski

502 926 756