Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Szubin
Nadleśnictwo Szubin
52 391 03 10, IP LP 1218100
52 391 03 37

Szubin Wieś 52

89-200 Szubin

 

NIP: 562 000 50 75

Bank Ochrony Środowiska S.A.: 54 1540 1027 2102 7500 1551 0002

W razie znalezienia rannych lub martwych zwierząt w lesie - na terenie Nadleśnictwa Szubin oraz w razie innych sytuacji kryzysowych - kontakt 530 053 133

Nadleśniczy
Grzegorz Gust
52 391 03 10, IP 1218121, 728 657 925
Zastępca nadleśniczego
Michał Kowalski
52 391 03 10, IP 1218311, 604 623 830
Główna księgowa
Monika Grugel-Walenciuk
52 391 03 10, IP 1218611, 696 029 401

Inżynierowie nadzoru

Maciej Lehnarth
Inżynier nadzoru
Tel.: 52 391 03 16, IP 1218211, 503 009 578
Joanna Brzykcy - Jeżewska
Inżynier nadzoru
Tel.: 52 391 03 35, IP 1218212, 534 078 404
Adrian Pietrzak
Inżynier nadzoru
Tel.: 52 391 03 38, IP 1218219, 601 778 941

Straż leśna

Piotr Siuda
Komendant Posterunku Straży Leśnej, pełniący funkcje rzecznika prasowego
Tel.: 52 391 03 30, 530 053 133, IP 1218221
Paweł Dobies
Strażnik leśny, administrator portalu korporacyjnego
Tel.: 52 391 03 31, IP 1218222, 605 202 662

Dział zagospodarowania lasu

Tomasz Radzikowski
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 52 391 03 20, IP 1218336, 608 329 526
Dominik Papież
Specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 52 391 03 15, IP 1218335, 604 234 339
Janusz Gwóźdź
Specjalista SL ds. użytkowania lasu. Administrator SILP. Szacunki brakarskie.
Tel.: 52 391 03 19, 664 099 216, IP 1218333
Marek Skrzypczak
Specjalista SL ds. stanu posiadania, lasów nadzorowanych i gospodarki łowieckiej
Tel.: 52 391 03 36, IP 1218334, 881 951 683
Paulina Standzon
Specjalista SL ds. hodowli lasu, nasiennictwa i selekcji
Tel.: 52 391 03 34, IP 1218331, 884 055 111
Jakub Sokołowski
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej i edukacji leśnej
Tel.: 52 391 03 22, IP 1218332, 792 548 888

Dział finansowo - księgowy

Agnieszka Żygulska
Księgowa, kasjerka
Tel.: 52 391 03 39, IP 1218600,
Małgorzata Ślusarz
Księgowa
Tel.: 52 391 03 39, IP 1218613, 696 451 246
Marta Sadowska
Księgowa
Tel.: 52 391 03 39, IP 1218614

Dział administracyjno - gospodarczy

Karol Kubacki
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 52 391 03 29, IP 1218672, 600 245 260
Karolina Klaja
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 52 391 03 27, IP 1218671, 881 688 444
Regina Makowiecka
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 52 391 03 17, IP 1218673, 608 329 546
Piotr Górecki
specjalista ds. administracyjnych, transportu i BHP
Tel.: 52 391 03 18, IP 1218674, 608 329 559
Monika Koralewicz
Sekretariat
Tel.: 52 391 03 10, IP 1218100, 691 219 114
Sławomir Kozdęba
Konserwator
Tel.: 884 099 188
Zbigniew Dolaciński
Konserwator

Punkt alarmowo - dyspozycyjny

Dyspozytor
Tel.: 52 391 03 21, 606 809 481, IP 1218215

Stanowisko ds. pracowniczych

Agata Kowalska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 52 391 03 40, IP 1218131, 698 622 869