Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Szubin
Nadleśnictwo Szubin
52 391 03 10
52 391 03 37

Szubin Wieś 52

89-200 Szubin

Nadleśniczy
Grzegorz Gust
52 391 03 10, IP 1218121
Zastępca nadleśniczego
Michał Kowalski
52 391 03 10, IP 1218311
Główna księgowa
Monika Grugel-Walenciuk
52 391 03 10, IP 1218611

Inżynierowie nadzoru

Maciej Lehnarth
Inżynier nadzoru
Tel.: 52 391 03 16, IP 1218211
Joanna Brzykcy - Jeżewska
Inżynier nadzoru
Tel.: 52 391 03 35, IP 1218212

Straż leśna

Piotr Siuda
Komendant Posterunku Straży Leśnej, pełniący funkcje rzecznika prasowego
Tel.: 52 391 03 30, 530 053 133, IP 1218221
Paweł Dobies
Strażnik leśny, administrator portalu korporacyjnego
Tel.: 52 391 03 31, IP 1218222

Dział zagospodarowania lasu

Tomasz Radzikowski
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 52 391 03 20, IP 1218336
Dominik Papież
Specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 52 391 03 15, IP 1218335
Janusz Gwóźdź
Specjalista SL ds. użytkowania lasu. Administrator SILP. Szacunki brakarskie.
Tel.: 52 391 03 19, 664 099 216, IP 1218333
Marek Skrzypczak
Specjalista SL ds. stanu posiadania, lasów nadzorowanych i gospodarki łowieckiej
Tel.: 52 391 03 36, IP 1218334
Paulina Standzon
Specjalista SL ds. hodowli lasu, nasiennictwa i selekcji
Tel.: 52 391 03 34, IP 1218331
Jakub Sokołowski
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej i edukacji leśnej
Tel.: 52 391 03 34, IP 1218332

Dział finansowo - księgowy

Agnieszka Żygulska
Księgowa, kasjerka
Tel.: 52 391 03 39, IP 1218600
Małgorzata Ślusarz
Księgowa
Tel.: 52 391 03 39, IP 1218613
Marta Sadowska
Księgowa
Tel.: 52 391 03 39, IP 1218614

Dział administracyjno - gospodarczy

Karol Kubacki
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 52 391 03 29, IP 1218672
Karolina Klaja
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 52 391 03 27, IP 1218671
Regina Makowiecka
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 52 391 03 17, IP 1218673
Piotr Górecki
specjalista ds. administracyjnych, transportu i BHP
Tel.: 52 391 03 18, IP 1218674
Monika Koralewicz
Sekretariat
Tel.: 52 391 03 10, IP 1218100
Sławomir Kozdęba
Konserwator
Tel.: 884 099 188
Zbigniew Dolaciński
Konserwator

Punkt alarmowo - dyspozycyjny

Joanna Pietrykowska
Dyspozytor
Tel.: 52 391 03 21, 606 809 481, IP 1218215

Stanowisko ds. pracowniczych

Agata Kowalska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 52 391 03 40, IP 1218131