Lista aktualności Lista aktualności

Zasady współpracy tematem spotkania

Spotkanie osób reprezentujących firmy ubiegające się o uczestnictwo w realizacji prac na usługi w roku 2015, przedstawiciela RDLP w Toruniu oraz Nadleśnictwa Szubin

Spotkanie miało na celu uściślenie zasad współpracy pomiędzy Nadleśnictwem, leśniczymi i wykonawcami usług leśnych, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę. Właścicielom Zakładów Usług Leśnych przedstawiono zmiany w prawie zamówień publicznych, zapisy i postanowienia wynikające z SIWZ oraz umów. Zwrócono uwagę na zapisy dotyczące zasad FSC i kryteriów PEFC, poruszono również problematykę zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas świadczenia usług. Omówiono procedury wyłaniania usługobiorcy, kryteria oceny oferty, projekt umowy, zapisy SIWZ, rozliczanie wykonanych usług leśnych, organizację pracy oraz wymagania stawiane usługobiorcom. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin zaznaczył, że „współpraca musi opierać się na jasnych i precyzyjnych regułach, do których powinny stosować się wszystkie strony uczestniczące w zamówieniu usług i wydawaniu pieniędzy Skarbu Państwa". Na spotkaniu szerzej omówiono problematykę zagrożeń zawodowych w Zakładach Usług Leśnych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Nadleśnictwa i przedstawiono, ku przestrodze, zdjęcia z wypadku ciężkiego, który miał miejsce w Leśnictwie Borek, z równoczesnym omówieniem prawdopodobnych przyczyn, które doprowadziły do jego powstania.

W spotkaniu wzięli udział:

przedstawiciele zakładów usług leśnych,

Marek Wyżlic - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji w RDLP w Toruniu,

Grzegorz Gust - Nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin,

Kazimierz Słoma - Zastępca Nadleśniczego,

Michał Kowalski - Inżynier nadzoru,

Andrzej Rutkowski - Inżynier nadzoru,

Karol Kubacki - Starszy referent ds. remontowo – budowlanych,

Paweł Tadych - Sekretarz Nadleśnictwa.