Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca Zakładu Karnego w Potulicach i Nadleśnictwa Szubin

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Szubin funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach przeprowadzili program resocjalizacji, którego efektem była budowa 140 budek lęgowych dla ptaków

To już kolejna partia budek lęgowych przekazana w ręce nadleśnictwa. Współpraca Zakładu Karnego w Potulicach z Nadleśnictwem Szubin trwa już ponad 5 lat. W ramach tej współpracy skazani z potulickiej jednostki są zatrudniani przy wykonywaniu różnych prac porządkowych w lasach, a także biorą udział w oznakowaniu dróg leśnych. Stanowi to jeden z efektów ministerialnego programu „Praca dla więźniów”. Budowa budek lęgowych to tylko jeden z elementów trwającej współpracy, która zostanie rozszerzona.

Program resocjalizacji

Podstawą zrealizowanego programu resocjalizacji "Z ekologią pod jednym dachem" jest trening kształtowania umiejętności społecznych w zakresie nawyków pracy i rozwijania umiejętności manualnych osób z oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Program ma przede wszystkim na celu przygotowanie skazanych do codziennej, systematycznej aktywności zawodowej już po opuszczeniu zakładu karnego, a poza tym rozwijania umiejętności manualnych. Celem jest również wyrobienie nawyku pracy, jak i przygotowanie do podejmowania zadań o charakterze zawodowym. Udział w zajęciach może pomóc wykształcić w nich postawę odpowiedzialności, umiejętności kontroli własnych impulsów, umiejętność planowania i organizacji własnych działań, a także podporządkowania się ustalonym normom i zasadom oraz zmniejszyć ryzyko powrotu do przestępstwa. Elementem realizacji celu edukacyjnego i resocjalizacyjnego jest także upowszechnienie ideii czynnej ochrony ptaków. Działania na rzecz środowiska wśród osadzonych są konsekwentnie prowadzone od lat. W dobie troski o środowisko niezbędne jest podnoszenie szeroko rozumianej świadomości ekologicznej, a jednocześnie eliminowanie postaw i działań zmierzających do degradacji przyrody.