Lista aktualności Lista aktualności

Szkolimy się z ochrony przyrody w lasach

W ostatnim tygodniu na terenie Nadleśnictwa odbyło się szkolenie z rozpoznawania roślin chronionych, siedlisk przyrodniczych oraz ptaków zamieszkujących okoliczne lasy

Swoją wiedzą podzielili się praktycy i doskonali znawcy w powyższej tematyce, Pani dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska, która poszerzyła uczestnikom wiedzę o szczególnie chronione i cenne gatunki roślin oraz przeprowadziła warsztaty z roślin różnicujących siedliska przyrodnicze. W zakresie identyfikacji ptaków oraz zmian ich populacji w środowisku leśnym swoją wiedzą podzielił się Pan Dawid Kilon.

Dzięki przeprowadzanym szkoleniom poszerzamy swoją wiedzę i dzielimy się doświadczeniem z ekspertami w wybranych dziedzinach. Uzyskane informacje pozwalają nam planować gospodarkę w sposób pozwalający korzystać z dóbr jakie daje las oraz zapewniać właściwe warunki dla rozwoju roślin i zwierząt, które w lasach Nadleśnictwa mają się bardzo dobrze.

Potwierdzeniem dobrej sytuacji są wyniki badań oraz obserwacje czynione w kompleksach leśnych Nadleśnictwa. Zgodnie z  raportami publikowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podsumowujący wyniki Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, wykazuje on tendencję wzrostową dla liczebności pospolitych ptaków leśnych. W samym Nadleśnictwie wyznaczono 20 stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków z dynamiczną tendencją wzrostową dla bielika. Ponadto praktycznie we wszystkich większych kompleksach leśnych spotkamy wilki, a w ostatnim czasie mamy możliwość natknięcia się na rysia. Są to tylko przykłady z jakim zróżnicowaniem i bogactwem mamy możliwość obcowania. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania lasów Nadleśnictwa i podziwiania piękna przyrody.