Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w mundurowym wydaniu

8 września 2023 roku potulicki stadion za sprawą funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Potulicach zapełnił się mundurowymi oraz przedstawicielami instytucji, które w sposób pośredni bądź bezpośredni biorą udział w działaniach pomocowych w sytuacjach nagłych i kryzysowych. Wydarzenie to pozwoliło na wspólne szkolenie służb ratowniczych i mundurowych, propagowanie postaw prospołecznych oraz edukację dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.

Patronat honorowy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Zakład Karny w Potulicach patronatem honorowym objął Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, Pan Jerzy Bisek, starosta nakielski, Pan Tadeusz Sobol, burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Pan Sławomir Napierała oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, płk Cezary Kosacz. 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Ten ważny dzień celebrowany był 8 września 2023 roku w Potulicach. Obchody tego dnia, w imieniu ppłk. Piotra Kijewskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach, rozpoczął mjr Piotr Kobus przemówieniem skierowanym do zgromadzonych gości. Imprezę poprowadziła st. chor. Katarzyna Paczyńska, funkcjonariuszka służby zdrowia oraz st. sierż. sztab. Krzysztof Rogalski, funkcjonariusz działu ochrony potulickiej jednostki penitencjarnej. Podczas oficjalnego otwarcia gościliśmy włodarzy powiatu i gminy - Pana Tadeusza Sobola i Pana Sławomira Napierałę, Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią, insp. Rafała Makarewicza, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, st.bryg. Sławomira Murawskiego, Komendanta Straży Miejskiej, Pana Romana Frąckowiaka oraz przedstawiciela OISW Poznań, mjr. Michała Brzóskę. 

Partnerzy wydarzenia

Zakład Karny w Potulicach jako organizator obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy do współpracy zaprosił Polski Czerwony Krzyż, reprezentowany przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią, 1 Pomorską Brygadę Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, Straż Miejską w Nakle nad Notecią, Nadleśnictwo Szubin, Lasy PaństwowePowiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią, Grupę Interwencyjną Służby Więziennej okręgu poznańskiego, Ochotniczą Straż Pożarną w Potulicach, Nszzfipw Potulice, Hufiec ZHP Nakło. Byli z Nami obecni także: Ochotnicza Straż Pożarna w PaterkuOchotnicza Straż Pożarna w Nakle nad NoteciąOSP ŚlesinOSP Polichno, OSP Suchary, OSP Cukrownia Nakło nad Notecią oraz KGW z Potulic. Podczas tak ważnego dnia nie mogło zabraknąć RCKiK z Bydgoszczy, aby uczestnicy mogli podzielić się tym co jest najcenniejszym lekiem czyli krwią.

Przebieg wydarzenia

Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy uczestnicy mogli zobaczyć dynamicznie akcje służb mundurowych i ratowniczych min. wypadek samochodu osobowego z udziałem pieszych oraz zwierzyny leśnej, pożar i ewakuację osób poszkodowanych z pomieszczenia, wyciągnięcie osoby poszkodowanej ze studni, oraz próbę odbicia więźnia konwojowanego przez Grupę Interwencjyjną Służby Więziennej. Funkcjonariusze mogli wykorzystać ten moment na wspólne doskonalenie umiejętności niezbędnych podczas ratowania ludzkiego życia, gdzie nieprzewidywalność i nagłość wydarzeń wpływają na konieczność działania w stresie. Istotnym jest zatem wyćwiczenie automatycznych reakcji, adekwatnych do danej sytuacji, aby w sposób optymalny, z zachowaniem wszelkich procedur i przede wszystkim z zasadami bezpieczeństwa udzielać pomocy i ratować ludzkie życie – wartość największą. Wspólne działanie służb mogli obserwować uczestnicy wydarzenia w celach edukacyjnych. Ważnym elementem było wzbudzanie postawy prospołecznej, uwrażliwiania na konieczność podejmowania aktywnego uczestnictwa w sytuacji kiedy potrzebna jest pomoc. Wartością dodaną tego wydarzenia była możliwość bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami różnych służb mundurowych, możliwość rozmowy i pozyskania informacji na temat ogólnego funkcjonowania danej formacji. Gościliśmy uczniów klas mundurowych co w kontekście ich przyszłości i ewentualnych dalszych kroków w życiu zawodowym pozwoliło na stanięcie oko w oko z funkcjonariuszami, którymi być może w przyszłości zostaną. Każdy z w/w partnerów omawianego wydarzenia zaprezentował obszary edukacyjne związane z możliwością zastosowania przekazywanej wiedzy w praktyce, w życiu codziennym. Przedstawiciele każdej formacji i instytucji mieli czas na zaprezentowanie swojego stanowiska dla ogółu uczestników, ale także w indywidualnych rozmowach zgodnie z zainteresowaniem poszczególnych uczestników.

Zza więziennego muru

Zakład Karny w Potulicach w sposób szczególny zaangażował funkcjonariuszy z pionu służby zdrowia, którzy przybliżali uczestnikom medyczne aspekty ratowania życia, pokazywali czynności ratownicze z udziałem fantomów i defibrylatorów, edukowali co robić w sytuacjach doznania urazów, otarć. Można było także skorzystać z pomiaru składu ciała, pomiaru poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia oraz porozmawiać z lekarzami celem uzyskania ewentualnej porady. Uczestnicy mogli także zaznajomić się z działaniem alkogoogli i narkogoogli w ramach ogólnej profilaktyki uzależnień oraz zobaczyć jakim sprzętem dysponuje Grupa Interwencyjna Służby Więziennej, która w codziennej służbie wykorzystywana jest do zadań specjalnych.

Polała się krew

Podczas wydarzenia prowadzona była także zbiórka krwi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. O tym jak ważne jest dzielenie się tym cennym darem nie trzeba nikogo przekonywać. Zarówno funkcjonariusze jak i uczestniczy imprezy chętnie ofiarowali „kawałek” siebie dla drugiego człowieka.

Podziękowania

Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach, ppłk Piotr Kijewski kieruje poniższe słowa do partnerów wydarzenia:

„Z wielkim uznaniem pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za niezastąpione wsparcie udzielone przy organizacji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Państwa profesjonalna postawa i nieustanna gotowość do udzielenia pomocy były kluczowe w zapewnieniu doskonałej jakości prowadzonego szkolenia i zadowolenia uczestników wydarzenia. Pragnę wyrazić moje szczere podziękowania za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, oraz za elastyczność i współpracę, które przyczyniły się do skutecznego realizowania naszych wspólnych celów. Nasza współpraca pozwoliła zapewnić uczestnikom niezapomniane doświadczenia oraz stworzyć platformę wymiany wiedzy, inspiracji oraz pasji. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości. Jestem dumny z naszego owocnego partnerstwa i wierzę, że nasza współpraca ma jeszcze wiele nieodkrytych możliwości”.

Serdecznie dziękujemy uczniom szkół podstawowych i średnich za udział w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że ten dzień przyniósł Wam dużo emocji i wrażeń!

Zapraszamy także do galerii zdjęć z tego wydarzenia: tutaj