Lista aktualności Lista aktualności

Od nasiona do drzewa

Jednym z podstawowych zadań hodowli lasu jest zbiór nasion z najlepszych fenotypowo i genotypowo drzew

Przerzedzone lasy po wichurze z sierpnia 2017 roku wymagają gruntownej przebudowy. Daje to możliwość zmiany składów gatunkowych, sadzenia   różnorodniejszego i odporniejszego na czynniki zewnętrzne lasu. Oczywiście możliwości takie są tylko w miejscach, gdzie występują lepsze siedliska czyli  na nawet najmniejszych kawałkach żyźniejszych gleb. Gatunkiem, który doskonale znosi ocienienie, ale wymaga lepszego siedliska jest m.in. buk.  Przystąpiliśmy więc do zbioru nasion  w tzw. „Gospodarczym Drzewostanie Nasiennym” w Leśnictwie Borek.  

Dlaczego właśnie tam? Miejscowi leśnicy wytypowali ten właśnie las, jako rokujący nadzieję, na wyhodowanie najlepszego młodego pokolenia lasu. Nasz typ został zatwierdzony przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. Lata nasienne, a więc takie, w których przewiduje się obrodzenie bardzo dużej ilości nasion buka, jest średnio co 7 lat. Ten rok  jest właśnie   jednym z nich. 

Dla ułatwienia, pod wytypowane drzewa podłożono siatki do zbioru nasion. Dzięki temu trafiają one  dużo szybciej do rąk doświadczonego  leśniczego szkółkarza. Na szkółce leśnej w Żarczynie przejdą proces oczyszczania, segregacji oraz przygotowania do wysiewu. Tylko z tych najlepszych wykiełkują sadzonki, z  których w przyszłości  powstanie nowe pokolenie lasu. Gwarantuje to zachowanie najlepszej  puli zarówno genowej, jak i fenotypowej.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczyliśmy aż 48 „Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych”. Gwarantuje to zachowanie puli genowej takich gatunków jak sosna, modrzew, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, lipa, olsza czarna, czy omawianego  buka.