Lista aktualności Lista aktualności

Narada terenowa

W dniu 23 kwietnia bieżącego roku odbyły się warsztaty terenowe dla leśniczych oraz specjalistów Służby Leśnej

Narada miała charakter objazdowy. Odwiedziliśmy powierzchnie w leśnictwach: Drogosław, Gąbin oraz Załachowo. Głównym celem spotkania było omówienie zasad prowadzenia cięć odnowieniowych na powierzchniach ekotonów przy szlaków komunikacyjnych, planowanie odnowieniowe i pielęgnacyjne, planowanie cięć, pielęgnacji i kształtowanie właściwych składów gatunkowych oraz omówienie metody rysakowania w ochronie młodników przed spałowaniem. Jednym z ważniejszych wniosków warsztatów było stwierdzenie, że decyzje dotyczące właściwego zagospodarowania lasu powinny być podejmowane w oparciu o obowiązujące normy przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb każdego nawet najmniejszego fragmentu lasu. W najbliższych dniach zostaną zorganizowane podobne warsztaty dla podleśniczych.