Lista aktualności Lista aktualności

Miły Grzybiarzu

Przed wybraniem się na grzybobranie lub wycieczkę do lasu warto poznać pewne zasady właściwego w nim przebywania.

Pamiętajmy o tym, że:
- ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest drogami leśnymi tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach,
- postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Stałym zakazem wstępu objęte są:
- uprawy leśne do 4m wysokości,
- ostoje zwierzyny,
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
- źródła rzek i potoków,
- obszary zagrożone erozją.

W lasach zabrania się:
- zanieczyszczania gleby i wód,
- zaśmiecania,
- rozkopywania gruntu,
- niszczenia grzybów oraz grzybni,
- niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,
- niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych oraz znaków i tablic,
- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
- puszczania psów luzem,
- hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych.

Nadleśnictwo Szubin życzy wszystkim miłośnikom grzybobrania niezapomnianych wrażeń na łonie natury, koszy prawdziwków i podgrzybków. Opuszczając las pamiętaj o jego mieszkańcach i zostaw go czystym.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin
inż. Grzegorz Gust