Lista aktualności Lista aktualności

Informacja

             

            OGŁOSZENIE – ZAKUP LASU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin zainteresowane jest zakupem lasów.

Chętnie zakupimy działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie z działkami będącymi w zarządzie Nadleśnictwa Szubin.

Sąsiedztwo działek sprawdzić można na stronie:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Dodatkowo działka, którą Państwo chcielibyście zbyć na rzecz PGL LP Nadleśnictwa Szubin  powinna spełniać następujące wymagania:

1. Jest sklasyfikowana w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie) jako las (Ls), a w przypadku innego użytku – np. roli (R) to działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinna być przeznaczona pod zalesienie.

2. Musi mieć uregulowany stan prawny, to jest założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich.

3. Granice działki muszą być znane i widoczne w terenie.

4. Właściciel działki nie może być w sporze granicznym z sąsiadami.

 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu:

Nadleśnictwo Szubin

Szubin Wieś 52

89-200 Szubin

tel. 52 391-03-10

w godzinach od 7:30 do 15:10 od poniedziałku do piątku

e-mail: szubin@torun.lasy.gov.pl