Lista aktualności Lista aktualności

Fazy rozwojowe drzewostanu tematem szkolenia

Powiatowe biuro Izby Rolniczej w Nakle nad Notecią zorganizowało na terenie Nadleśnictwa Szubin szkolenie pn: „Fazy rozwojowe drzewostanów".

Przedstawiciele służby leśnej Nadleśnictwa w ramach współpracy praktycznej przedstawili i omówili uczestnikom sposoby pielęgnowania gleby w uprawach oraz pielęgnowania drzewostanów na różnych etapach ich rozwoju: cięcia pielęgnacyjne, czyszczenia wczesne i późne oraz trzebież. W szkoleniu uczestniczyli właściciele, rolnicy i osoby zarządzające prywatnymi lasami zakładanymi na gruntach rolnych. Szkolenie to miało na celu zapoznanie uczestników z zasadami i problemami w prowadzeniu gospodarki leśnej.