Lista aktualności Lista aktualności

Dwie dekady działalności edukacyjnej

9 maja obchodziliśmy 20 lat funkcjonowania zorganizowanej działalności edukacyjnej w Lasach Państwowych

W trakcie tego okresu, staraliśmy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych w szkołach, bibliotekach, domach kultury.  Dzięki zaangażowaniu instytucji kulturalnych, oświatowych oraz przy jednoczesnej współpracy ze stowarzyszeniami, mieliśmy okazję posadzić wspólnie tysięce drzew, przemierzyć kilometry leśnych dróg i ścieżek edukacyjnych, poznać tajniki przyrody i doświadczyć zmian klimatycznych.  

Dwie dekady doświadczeń w zakresie edukacji pokazały, że pragniemy, jako społeczeństwo, podążać w kierunku przywracania przyrody i odtwarzania jej zasobów. Naszym celem edukacyjnym w najbliższych latach będzie wskazanie lasów, jako zielonej fabryki, która potrafi zapewniać surowiec mający ponad 30 tysięcy zastosowań. Promować wyjątkowość tej fabryki, która jest miejscem życia dla większości stworzeń i roślin występujących w naszym kraju, miejscem odpoczynku od dnia codziennego i niewątpliwym elementem krajobrazu.

Kierunki działań edukacyjnych na najbliższe dziesięć lat ustalane są przy współpracy z jednostkami współpracującymi z Nadleśnictwem. Podczas spotkań Komisji do tworzenia Programu Edukacji Leśnej, tworzonej m.in. przez nauczycieli i osoby związane z kulturą, powstają pomysły na ciekawe przedstawienie tego, co się dzieje w lesie. Omawiane są także nowe sposoby dotarcia do większej grupy osób.