Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "Czuwam dla Ziemi" na Dziewiczej Górze

W ramach ogólnopolskiej akcji Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) pn. „Czuwam dla Ziemi”, która została objęta patronatem Dyrektora Generalnego LP i WWF, Harcerze z 13 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Wilcza Wataha oraz przedstawicielki 13 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej Ogniste Pióra, posprzątali las na Dziewiczej Górze w Szubinie

Celem przyświecającym akcji było kształtowanie proekologicznej postawy oraz inicjowanie działania na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi. Akcja prowadzona przez Harcerzy miała uwrażliwiać na otaczający świat oraz ukierunkowywać na nawyki w duchu less waste. Dzięki zaangażowaniu i wrażliwej postawie 14 Harcerzy, podzielonych na dwie grupy, udało się przywrócić chwilowy porządek na „Dziewiczej Górze”. W sprzątaniu wziął też udział miejscowy Leśniczy, przekazując jednocześnie wiedzę o prowadzonej gospodarce leśnej w okolicznych lasach.

Dziękujemy bardzo za spotkanie i życzymy dalszego rozwijania wrażliwości na otaczającą przyrodę.