Lista aktualności Lista aktualności

Aby poznać i zrozumieć las

Lasy Państwowe przywiązują wielką wagę do ekologicznych postaw gospodarki leśnej. Chronią istniejącą przyrodę, przyczyniając się do zwiększania różnorodności biologicznej

Polscy leśnicy prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną, aby lasy służyły także następnym pokoleniom. Istotną rolą lesników jest prowadzenie działań edukacyjnych, pokazujących m.in. różnorodność gatunkową czy szereg funkcji, jakie spełniają lasy.

Wieloletnie doświadczenie leśników prowadzących zajęcia edukacyjne, wskazuje, że szczególnie najmłodsze pokolenia najchętniej przyswajają wiedzę ekologiczną. Aby ją poznać Nadleśnictwo Szubin odwiedziła grupa 64 uczniów wraz z opiekunami, ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie. Trzy klasy "zerowe" w trakcie spotkania poznawały wiedzę, która pozwoli na zrozumienie praw, według których las powstaje, rozwija się czy oddziałuje na środowisko przyrodnicze. Oprócz zwiedzania i poznawania lasu przez zabawę na ścieżce edukacyjnej "Kunia łączka", uczniowie uczyli się rozpoznawać gatunki zwierząt, które występują w szubińskiech lasach, stosować prawidłowe nazewnictwo, poznawać tropy zwierząt. Część spotkania poświęcona była również zagrożeniom biotycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kornika, oraz zagrożeniom antropogenicznym - pożarom lasu. Dzieci poznały metody stosowane w celu zapobiegania występowaniu ww. szkód.

W ramach działalności edukacyjnej leśnicy z Nadleśnictwa Szubin prowadzą zajęcia terenowe, m.in. na kilku ścieżkach edukacyjnych. Również aktywnie działają poza lasem, uczestnicząc w zajęciach szkolnych, na lekcjach biologii czy przyrody.