Asset Publisher Asset Publisher

ZASŁUŻONA EMERYTURA NASZEGO ZASTĘPCY

W dniu 6 kwietnia 2018 roku uroczyście pożegnaliśmy Pana Kazimierza Słomę, wieloletniego pracownika -Zastępcę Nadleśniczego, który przeszedł na zasłużoną emeryturę

Pan Kazimierz Słoma urodził się 27 lutego 1952 roku w Mąkowarsku.

Edukację  „leśną” rozpoczął w Technikum Leśnym w Tucholi, a zakończył w roku 1976 w Akademii Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Leśnym. W tym samym roku zatrudniony został w Nadleśnictwie Nakło, które następnie przemianowano na Nadleśnictwo Wyrzysk.  Od 1 maja 1979 roku przeniesiony został  do reorganizowanego Nadleśnictwa Szubin po przejęciu Obrębu Samostrzel z Nadleśnictwa Wyrzysk.

Pan Kazimierz Słoma w trakcie pracy zawodowej pełnił funkcję adiunkta, nadleśniczego terenowego, inżyniera nadzoru, a od 1 stycznia 1996 roku, aż do przejścia na emeryturę – zastępcy nadleśniczego. Pomimo możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej leśnika na innych stanowiskach, poświęcił się On bez reszty pracy w Nadleśnictwie Szubin dla dobra lasów Krajny i Pałuk. Jego praca na rzecz lasów poparta wiedzą i doświadczeniem zawodowym, przyczyniła się do wielu sukcesów i realizacji skomplikowanych projektów (np. realizacja programu zwiększenia lesistości Kraju przez zalesienie gruntów porolnych i nieużytków, przebudowa zamierających i zagrożonych zamieraniem drzewostanów jesionowych oraz rozpadających się drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych, program rewitalizacji Szkółki Leśnej w Żarczynie, projektowanie i realizacja programu „małej retencji”).

Na każdym etapie pracy zawodowej Pan Kazimierz przekazywał zdobytą wiedzę i doświadczenie młodszym i podległym sobie pracownikom. W trakcie pracy i poza nią zawsze cechował się łagodnym usposobieniem, życzliwością i empatią dla innych . Jest serdecznym, skromnym i wspaniałym kolegą.

Za swoją sumienną pracę zawodową uhonorowany został :

- złotym medalem za długoletnią służbę,

- srebrną odznaką za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa,

- Kordelasem Leśnika Polskiego.

W związku z przejściem na zasłużoną emeryturę pracownicy Nadleśnictwa Szubin życzą Panu Kazimierzowi wytrwałości w walce o zdrowie, satysfakcji z pracy na działce jako miłośnik sadów i ogrodów, wypoczynku przy dobrej lekturze i licznych podróży po Polsce i Europie a szczególnie po umiłowanej Italii.