Asset Publisher Asset Publisher

Świadkowie historii

Las jest naszym wspólnym dobrem. By z niego korzystać, musimy o niego zadbać

Leśnicy to nie tylko ogromna, poparta wieloletnim doświadczeniem wiedza  przyrodnicza, ale również nierozłączna z nią wiedza kulturowa i historyczna, wynikająca z poszanowania zarówno praw przyrody, jak i szacunku dla drugiego człowieka, jego historii i legend. W ramach tegorocznego odnowienia lasu, na terenie naszego Nadleśnictwa inicjujemy wiele akcji, w trakcie których pomagają nam różne organizacje. Jedna z nich jest szczególna, bo przypada w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na terenie całych lasów państwowych organizowane są akcje sadzenia 100 drzew na stulecie  odzyskania niepodległości. W naszym Nadleśnictwie, 27 kwietnia, uczciliśmy ten dzień posadzeniem stu drzew, tworząc historyczną Aleję Lipową na terenie leśnictwa Wieszki.  W akcji wzięło udział wiele organizacji oraz przedstawicieli lokalnych władz i samorządów.

Drzewa posadzone przez leśników przed stu laty i wcześniej, pozwoliły na zapisanie wielu kart historii. Mamy nadzieję, że również te, sadzone przez nas dzisiaj, będą nie tylko świadectwem dbałości o przyszłe pokolenia, ale również świadkami kontynuacji pięknej, polskiej historii.