Asset Publisher Asset Publisher

Eliminacja hybryd wilka

Ostatnio zrobiło się głośno na temat hybryd (mieszańców) bastardów, które decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska mają być eliminowane

Kilka słów wyjaśnienia, ponieważ wiele osób łączy ten fakt z leśnikami i Nadleśnictwem Szubin, a to niekoniecznie jest zgodne z prawdą.

Wilk jest w Polsce chroniony. Za ochronę m.in. wilka w Polsce odpowiada Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Na wyeliminowanie ze środowiska np. nietypowo zachowującego się wilka, czy hybrydę wilka i psa zgodę wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przy podejmowaniu tych decyzji nie ma leśników/Lasów Państwowych, a Nadleśnictwo Szubin zostało w decyzji RDOŚ przytoczone, ponieważ jakoś granice zgody w decyzji trzeba było określić.

Prawda jest też taka, że od kilku lat na terenie Nadleśnictwa Szubin obserwowane są mieszańce psów z wilkami, co było wielokrotnie potwierdzane przez grono naukowe, niekwestionowane autorytety w badaniach nad dużymi drapieżnikami, miedzy innymi Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, które nadal prowadzi na tym terenie badania, czy profesora Henryka Okarmę.

Taka eliminacja mieszańców ma uzasadnienie pod wieloma względami, ale najistotniejszy powód, to ochrona puli genetycznej wilka. W decyzji RDOŚ zostały określone konkretne osoby uprawnione do eliminacji hybryd. Nie jest więc tak, że każdy myśliwy, będzie mógł do nich strzelać.

Każda wyeliminowana hybryda musi być od razu zgłoszona do RDOŚ, obfotografowana i muszą być pobrane próbki do badań genetycznych. RDOŚ postarał się, żeby w jak największym stopniu mieć pieczę nad tym tematem.

https://pomorska.pl/odstrzal-hybrydy-wilka-w-nadlesnictwie-szubin-apel-do-wlascicieli-pilnujcie-swoje-psy/ar/c15-15381932?fbclid=IwAR3eWn9sjGQ8cRzDrkE2G5W3b63fLvkNtNetlrIImW7_GSKEMKWtD62tMfg

https://www.radiopik.pl/2,90237,odstrzal-zwierzat-w-nadlesnictwie-szubin-chodzi-?fbclid=IwAR26oNwyRpWaJsLFrRklnmcOL3LT5_3RsS489e2PyZZexjODZVyi_vCBdTA

https://bydgoszcz.tvp.pl/51706032/gdos-zgoda-na-odstrzal-hybryd-wilka-szubin?fbclid=IwAR2p7HrAzL8NNjXHefxkH71NBYxN0UZ9dNuB6tUEVFqYiFtjH-VaOr6PFsc