Asset Publisher Asset Publisher

Dębowa Aleja Niepodległości

Uroczyste sadzenie Dębowej Alei Niepodległości odbyło się z inicjatywy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i Wójta Gminy Sadki Dariusza Gryniewicza

Wydarzenie to wpisuje się w ramy Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Szubin przekazało na ten cel 100 sztuk sadzonek dębu.

Do zebranych przemówił Wójt Gminy Sadki oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Wiśniewski, następnie dzieci z Przedszkola „Dobre Ludki” w Sadkach, uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadkach i z Zespołu Szkół „Żakus” w Anielinach przygotowały na tę okoliczność kilka wierszy i piosenek patriotycznych.

Po odsłonięciu pamiątkowej tabliczki przez Wójta Gminy Sadki i poświęceniu Alei uroczystego sadzenia dębów dokonali:

- Wójt Gminy Sadki Dariusz Gryniewicz wraz z Zastępcą Piotrem Hemmerlingiem, Sekretarzem Renatą Jesionowską-Zawieją i Skarbnikiem Maciejem Maciejewski

- Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Gajewska i radni

- Przedstawiciele Nadleśnictwa Szubin

- Ksiądz Proboszcz Krzysztof Wiśniewski

- Pracownicy i dzieci z Przedszkola „Dobre Ludki” z dyr. Dorotą Wiśniewską

- Pracownicy i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sadkach z dyr. Lidią Serwińską

- Przedstawiciele ZS „Żakus” w Anielinach z dyr. Bożeną Podemską

- Uczniowie ZSP w Samostrzelu z wych. Bernadetą Sobierajską

- Strażacy z OSP Jadwiżyn

- Straż Gminna w Sadkach z komendantem Dariuszem Neulitzem

- Komendant Komisariatu Policji w Mroczy Jan Poźniak

- Pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty i kierownik Joanną Nowicką

- Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i kierownik Alicja Matejczyk

- Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach wraz z dyr. Iwoną Biniak

- Pracownicy Gminnej biblioteki Publicznej z dyr. Andrzejem Gorlewski

- Prezes ZBOWiD-u Jacek Perdoch

- Referat Rolnictwa UG w Sadkach z kierownikiem Marią Stępniewską

- Referat Inwestycji i kierownik Michalina Zygmunt

- Sołtys Liszkówka Jacek Mierwa wraz z radą sołecką i KGW w Liszkówku

- Sołtys Śmielina Wojciech Frąckowiak.

Dla wszystkich obecnych została ufundowana przez Urząd Gminy w Sadkach grochówka i tort.

Uroczystość prowadziła Dyrektor GOK Iwona Biniak.