Lista aktualności Lista aktualności

Woda = życie

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł

Data ta upamiętnia podpisanie tzw. Konwencji ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych 2 lutego 1971r. Zgodnie z definicją mokradało to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego. Są to więc zarówno obszary podmokłe takie jak bagna, wody śródlądowe oraz szczególne cenne siedliska leśne, czyli łęgi i olsy.

Światowy Dzień Mokradeł ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych!

Lasy Nadleśnictwa Szubin położone są w strefie najniższych opadów w Polsce.

Średniorocznie kształtują się one na poziomie zaledwie 300-400 mm. Podczas gdy średnia dla Polski wynosi 600 mm. Na możliwość retencjonowania wody przez środowisko wpływa również niekorzystny rozkład opadów w sezonie wegetacyjnym oraz niestety coraz częściej występujące bezśnieżne zimy mogące wywołać zjawisko suszy fizjologicznej. Wszystko to prowadzi do stopniowego obniżania poziomu wód gruntowych.

Leśnicy zdają sobie sprawę jak cenne dla środowiska są nawet niewielkie śródleśne bagna oraz niestety nielicznie występujące podmokle siedliska łęgowe i olsowe. Takie obszary objęte są szczególną troską i ochroną. Nie prowadzimy działań gospodarczych w pobliżu bagien ani naturalnych cieków wodnych, chroniąc te miejsca wyznaczoną strefą ekotonową. Na siedliskach łęgów i olsów nie są prowadzone rębnie zupełne a podejmowane działania gospodarcze zmierzają przede wszystkim do ich zachowania bądź odtwarzania.

Woda w środowiska leśnym determinuje różnorodność i bogactwo przyrodnicze. To w takich miejscach spotkać można wyjątkowo cenne i rzadkie gatunki flory i fauny. Mając tą świadomość w 2017 roku zrealizowaliśmy ambitny program małej retencji. W ramach przedsięwzięcia powstało kilkanaście zbiorników wodnych a wraz z nimi zwiększyliśmy możliwości retencyjne lasu.

Na koniec nie zapominajmy o tym, że las sam w sobie ma ogromne możliwości zatrzymywania wody w środowisku. Dlatego prowadząc gospodarkę leśną  naszym głównym zadaniem jest dbanie o środowisko przyrodnicze. Wiele zależy jednak od nas wszystkich. Pamiętajmy, że Las to nasze wspólne dobro! Dlatego przebywając w lesie nie zaśmiecajmy go i nie niszczmy! Każda wyrzucona butelka, opona czy inne zanieczyszczenia wywierają negatywny wpływ również na stan wód gruntowych.