Lista aktualności Lista aktualności

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych zniszczonych podczas nawałnicy

Informujemy, iż właściciele lasów prywatnych ubiegający się o pomoc finansową z Funduszu Leśnego na uporządkowanie lasu zniszczonego podczas ubiegłorocznej nawałnicy, zgodnie z decyzją Starosty są zobowiązani uprzątnąć zniszczony las w terminie określonym przez Starostę  oraz poinformować Starostwo o wykonaniu tej decyzji.
Pisemne zgłoszenie należy przesłać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w miejscowym Starostwie Powiatowym.
Za uprzątnięty las uznaje się taki, w którym usunięto wszystkie złomy i wywroty, drzewa silnie pochylone, wszystkie drzewa pochylone przy drogach publicznych i urządzeniach turystycznych oraz usunięto pozostałości pozrębowe, wraz z gałęziami opałowymi w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby pod odnowienie lasu.
Nieuprzątnięcie karp i pniaków nie jest podstawą do negatywnego zaopiniowania wykonania decyzji o uporządkowaniu lasu.