Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt w przypadku zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków

W przypadku zaobserwowania zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków na terenie Nadleśnictwa Szubin, proszę kontaktować się z Panem Piotrem Siudą

tel.: 52 391 03 30, 530 053 133

Ranne ptaki, w sytuacji braku możliwości stworzenia odpowiednich warunków do dokończenia lęgu,  zostaną ulokowane w ośrodkach rehabilitacji zwierząt, gdzie znajdą fachową pomoc.

http://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce/#kujawsko-pomorskie