Asset Publisher Asset Publisher

Zabezpieczamy drewno

Na terenie lasów Nadleśnictwa Szubin można napotkać stosy z drewnem okrytym siatką

Siatka ta służy do ochrony składowanego drewna przed szkodnikami owadzimi. Uniemożliwia również dorosłym owadom opuszczenie zasiedlonego drewna i dalsze rozprzestrzenianie ich na żywe jeszcze drzewa. Jest nasączona także środkiem owadobójczym i chroni ścięte drewno przed gatunkami chrząszczy (m.in. przed kornikami).

Cięcia sanitarne to najskuteczniejsza ochrona przed kornikiem. Leśnicy równolegle stosują również pułapki feromonowe, które zawierają sztuczne feromony zwabiające samce chrząszcza.

Środek, którym są nasączone siatki jest nieszkodliwy dla pszczół, trzmieli i innych błonkoskrzydłych, nie zagraża ptakom i zwierzętom leśnym. Działanie siatek przed wprowadzeniem do użytku w lesie zostało dokładnie zbadane w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Stosy pozostaną zabezpieczone do czasu  wyjazdu drewna z lasu. Siatki nie należy dotykać.

Wszystkich odwiedzających nasze lasy prosimy - jeśli napotkacie stos z drewnem okrytym siatką - nie zrywajcie jej i nie dotykajcie. Bardzo dziękujemy!