Asset Publisher Asset Publisher

Bezpieczne lasy

1 marca odbyła się narada koordynacyjna, dotycząca szkodnictwa leśnego oraz ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Szubin

W naradzie udział wzięli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Notecią oraz Żninie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle n/Notecią, Łabiszynie i Szubinie, Komendy Powiatowej Policji w Żninie i Nakle n/Notecią, Komisariatu Policji w Kcyni i Szubinie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Prokuratury Rejonowej w Szubinie, Urzędu Miejskiego w Nakle n/Notecią, Szubinie, Łabiszynie, Kcyni i Urzędu Gminy Sadki, a także przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle n/Notecią oraz pracownicy Nadleśnictwa.

Zgromadzonym przedstawiono analizę pożarów i szkodnictwa leśnego za rok 2017. W stosunku do roku 2016 ilość pożarów lasu pozostała na tym samym poziomie, natomiast zwiększyła się wykrywalność sprawców wykroczeń i przestępstw dotyczących szkodnictwa leśnego.

W trakcie spotkania Nadleśniczy Grzegorz Gust przedstawił sytuację po nawałnicy oraz plany odnowienia lasu zapewniając, że nowy las będzie jeszcze bardziej różnorodny, a przy tym piękniejszy. Następnie Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Waldemar Ulatowski omówił zdarzenia związane z nawałnicą oraz czynności jakie podjęto w celu zneutralizowania skutków huraganowych wiatrów.

Ostatnim punktem  narady było wystąpienie Marcina Kostrzyńskiego - przyrodnika, filmowca, który  opowiedział o doświadczeniach związanych z obserwacją przyrody w lasach, wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Trzy dni po naradzie, na terenie leśnictwa Nakło, doszło do pożar lasu, uszkodzonego przez nawałnicę. Szczęśliwie pożar udało się ugasić, niedopuszczając do jego rozwoju.

Wszystkie ubiegłoroczne pożary zakwalifikowano jako celowe podpalenia. Sprawca takiego czynu obciążany jest kosztami akcji gaśniczej. Dzięki stałemu monitoringowi lasów, patrolom straży leśnej oraz wrażliwości ludzi, wykrywalność sprawców podpaleń wzrasta.