Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie planowanej lokalnej grupy działania

W dniu 8 września w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się spotkanie, którego celem było stworzenie na terenie powiatu nakielskiego „Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Wody”

Jest to kolejne z cyklu spotkań.

Członkowie utworzonej grupy będą zajmowali się między innymi:

– sposobami racjonalnego korzystania z wody na terenie powiatu,
– programem lokalnej retencji wodnej z globalnym do niej podejściem,
– wsłuchiwaniem się w potrzeby zainteresowanych stron,
– koordynacją projektów retencyjnych i innych według potrzeb grupy.

„Ważne jest również upowszechnianie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody z jednej strony, a z drugiej sposoby jej gromadzenia w okresach nadmiaru (ulewy, roztopy) i wykorzystania w okresach niedoboru. Racjonalna gospodarka wodna wymaga uwzględnienia wszystkich potrzeb mieszkańców, ze szczególnym, zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju”.

Po spotkaniu w Minikowie, dalszą część dyskusji, przeniesiono na teren Nadleśnictwa Szubin. Nadleśniczy Grzegorz Gust przedstawił projekty „Małej Retencji” wykonanej na terenie Nadleśnictwa i zapoznał wszystkich z korzyściami jak i problemami tej tematyki.

Pokazane zostały obiekty, na których zbudowano systemy spowalniające spływ wód opadowych, składające się z zastawek, zbiorników, grobli, rowów itd.