Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Szubin z siedzibą w Szubin Wieś 52, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Władysławowo, Nowe Dąbie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Decyzja nr 8.2021

Regulamin do decyzji nr 8.2021

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Mapa

Protokół zdawczo - odbiorczy

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu