Lista aktualności Lista aktualności

Zajęcia w plenerze

W dniu 26 sierpnia odbył się rajd rowerowy pt. "Rowerem przez las, tam zwierzyna przywita nas"

Rajd został zrealizowany dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSP w Szubinie i dofinansowaniu z budżetu miasta Szubin.

Trasa rajdu wyniosła 18 km i wiodła w większości przez tereny leśne Nadleśnictwa. Jednym z elementów rajdu było spotkanie z leśnikiem w miejscu postoju pojazdów w leśnictwie Ustronie. Na spotkaniu uczestnicy rajdu wysłuchali prelekcji o faunie i florze występującej w okolicznych lasach, zmianach jakie pojawiają się w lasach pod wpływem klimatu i prowadzonej gospodarki leśnej oraz właściwego postępowania podczas pobytu w lesie.

Dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu za wspólne spotkanie.