Lista aktualności Lista aktualności

Wzbogacali wiedzę o siedliskach

Szkolenie terenowe, którego głównym celem było przypomnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu znajomości siedlisk leśnych odbyło się 9 października br.

Po omówieniu części teoretycznej, na podstawie wykonanych odkrywek tzw. dołów glebowych, przeprowadzony został przegląd siedlisk na terenie leśnictw Tur, Wieszki, Studzienki i Nakło. Wybrano reprezentatywne powierzchnie siedliska i gleby występujące na terenie Nadleśnictwa, omawiając problemy dostosowania składu gatunkowego do siedliska. Szkolenie prowadził dr Kazimierz Biały, wzbogacając naszą wiedzę o własne przemyślenia i wyniki badań.