Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca z Zakładem Karnym w Potulicach

W dniu 24 września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami zakładów usług leśnych realizujących prace gospodarcze na terenie Nadleśnictwa Szubin. Tematem spotkania było omówienie standardu wykonawstwa prac leśnych jaki będzie obowiązywał od przyszłego roku oraz możliwość zatrudnienia przez podmioty współpracujące z Nadleśnictwem osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach

Nadleśnictwo Szubin od 2017r współpracuje z w/w Zakładem Karnym. Współpraca dotyczy zatrudniania osób skazanych przy wykonywaniu prac gospodarczych na terenie nadleśnictwa. Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno ze współpracy z Służbą Więzienną jak i z pracy, którą wykonują osoby odbywające karę w Zakładzie. To między innymi dzięki pracy osób osadzonych udało nam się zrealizować ogrom prac związanych z usuwaniem skutków klęski z 2017r.

Korzyści wynikające ze współpracy pomiędzy Nadleśnictwem a Zakładem Karnym omówili: Nadleśniczy – Grzegorz Gust oraz chor. Aleksandra Powaga, st. Instruktor działu penitencjarnego. Pani Aleksandra szczegółowo wyjaśniła zebranym zasady zatrudniania skazanych oraz szereg korzyści dla zakładów usług leśnych, które zdecydują się na zatrudnienie osadzonych. Aktywność zawodowa w czasie odbywania kary pozbawienia wolności ma nie tylko pozytywne aspekty dla podmiotów decydujących się na współprace z Zakładem Karnym, ale jest ważnym elementem w procesie resocjalizacji. Dzięki aktywności zawodowej osoby obecnie odbywające karę łatwiej wracają do aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych.

Dowodem owocnej współpracy jest rozszerzenie przez Nadleśnictwo zakresu wykonywanych prac przez osadzonych. Wychodząc naprzeciw potrzebie rozwoju zawodowego, kreatywności a przede wszystkim poszerzeniu możliwości resocjalizacji osób odbywających karę, Nadleśnictwo i Zakład Karny w Potulicach podjęło nową formę współpracy. Nadleśnictwo będzie dostarczać do Zakładu Karnego drewno i niezbędne materiały do wykonania prostych konstrukcji drewnianych takich jak budki lęgowe dla ptaków czy schrony dla nietoperzy. Praca z drewnem pozwoli nie tylko w realizacji celów resocjalizacji, ale przede wszystkim pozwoli na rozwój kreatywności osób odbywających karę.