Lista aktualności Lista aktualności

Uczniowie z Korczaka pomagają ptakom

Wiosna w tym roku zbliża się, jakby szybciej niż zwykle, dlatego też jeszcze w grudniu poprzedniego roku uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i przyspasabiającej do pracy pod opieką nauczyciela techniki zaangażowali się w „produkcję” budek lęgowych. W tym celu została nawiązana współpraca z Nadleśnictwem Szubin, gdzie dzięki wsparciu i uprzejmości pana Nadleśniczego Grzegorza Gusta nasza szkoła otrzymała darowiznę finansową. Pozyskane pieniądze w części zostały przeznaczone na zakup maszyn i potrzebnych materiałów do wykonania budek. Pozostałe pieniądze przeznaczone będą w ramach nagrody na wycieczkę dla uczniów najbardziej zaangażowanych w prace przy wykonaniu budek.

Projekt skrzynki lęgowej został wykonany zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez OTOP (w pierwszej kolejności wykonane zostały budki typu A). Uwzględniono odpowiednie rozmiary, wysokość i wielkość otworu wlotowego oraz możliwość czyszczenia budki po sezonie lęgowym, a żeby urozmaicić i rozweselić całość budka przybrała formę męskiej twarzy. Pierwsze wykonane budki w liczbie 10 sztuk jeszcze przed feriami zimowymi zostały przekazane na ręce Pana Nadleśniczego przez panią Dyrektor szkoły oraz nauczyciela techniki. Bowiem, któż inny, jak nie leśnicy najlepiej wiedzą, jak i gdzie wspomniane budki umieścić, tak, aby gniazdującym ptakom zapewnić spokój i sukces lęgowy.

Organizator akcji oraz społeczność szkolna składa podziękowania Panu Nadleśniczemu za wsparcie finansowe, właścicielom tartaku z Gołańczy za podarowane deski na wykonanie budek oraz współpracownikom zaangażowanym w pomoc przy realizacji zadania. Kolejne skrzynki zostaną wykonane i przekazane Nadleśnictwu jeszcze w tym miesiącu.