Lista aktualności Lista aktualności

Przebudowa drogi zakończona

Wyremontowana droga przeciwpożarowa o łącznej długości 10,69 km znajduje się na terenie gminy Kcynia, w leśnictwach Tupadły oraz Dębogóra

Droga powstała w miejscu istniejącej drogi pożarowej, stąd prace budowlane oraz późniejsza  eksploatacja nie będzie wywierała niekorzystnego wpływu na stan środowiska naturalnego, a w szczególności szaty roślinnej i wód gruntowych. Również użyty materiał do budowy drogi nie był szkodliwy dla środowiska. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo i płynność ruchu, co wpłynie na szybkość ewentualnych działań przeciwpożarowych i umożliwi również wykorzystanie ciężkiego sprzętu leśnego do wykonania prac hodowlanych i pozyskaniowych w leśnictwach Tupadły i Dębogóra. Na całej długości szerokość drogi wynosi 3,5 m. Zadbano również o tzw. mijanki, gdzie szerokość drogi wzrasta do 6,5 m. Utworzono 26 takich mijanek. Oczywiście ww. droga udostępniona jest dla ruchu kołowego. Pamiętajmy jednak, że dopuszczalna prędkość w tym miejscu to 30 km/h.