Lista aktualności Lista aktualności

Plantacja nasienna lipy

Plantacja nasienna lipy drobnolistnej na terenie Nadleśnictwa Szubin powstała w 2012 roku

W czasie wzrostu drzewek przeprowadzono szereg zabiegów mających na celu kształtowanie wzrostu szczepów. Plantacja cały czas podlega szczególnej obserwacji prowadzonej przez służbę leśną. W razie pojawienia się szkodnika pomocy udziela również Zakład Ochrony Lasu mający swoją siedzibę w Gdańsku. Tak również było w ostatnich dniach, kiedy stwierdzono obecność na drzewkach bardzo trudnego do zaobserwowania torzyśniada kasztanówkę (Zeuzera pyrina). Wynik wnikliwego badania prowadzonego przez pracowników Zakładu Ochrony Lasu uspokoił jednak leśników. Bardzo mała liczebność tego szkodnika nie zagraża plantacji.