Lista aktualności Lista aktualności

Ogród motyli otwarty

W piątek 27 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie, powstałego w ramach realizacji programu Caritas, ogrodu dla motyli i owadów zapylających w Szubinie

Celem utworzenia ogrodu w centrum miasta jest przede wszystkim dbanie o lokalną przyrodę oraz estetykę naszego miasta. Ogród ten, dzięki powstałej infrastrukturze, stał się miejscem spotkań lokalnej wspólnoty oraz  edukacji młodzieży. Zespół otrzymał dofinansowanie ze środków programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 12.500,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny oraz wsparcie fizyczne i finansowe darczyńców.

W działania zaangażowane były lokalne instytucje i organizacje: Gmina Szubin, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin, Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie, Firma Pana Mariusza Winkowskiego, Firma Komes, Szubiński Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”.

Ze swej strony przekazaliśmy sadzonki na żywopłoty oraz wspieraliśmy fachową poradą i nadzorem nad zagospodarowaniem.

Więcej wiadomości pod adresem http://szubin.pl/aktualnosci/otwarto-ogrod-motyli.html