Lista aktualności Lista aktualności

Narada koordynacyjna

Omówiono ochronę przeciwpożarową, szkodnictwo leśne oraz postęp prac związanych z usuwaniem skutków nawałnicy z 2017 roku

Spotkanie rozpoczął nadleśniczy Grzegorz Gust, który powitał zebranych uczestników, jednocześnie dziękując za współpracę i zaangażowanie straży pożarnych, policji oraz jednostek samorządy terytorialnego.

Narada była okazją do przedstawienia szkodnictwa leśnego oraz ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Szubin za 2018 rok, wraz z analizą zdarzeń z lat 2007 - 2018, również w kontekście innych nadleśnictw z RDLP w Toruniu. Powyższe informacje przekazał komendant Posterunku Straży Leśnej Piotr Siuda.

Przedstawiciele PSP w Żninie - bryg. Sławomir Reszkowski oraz mł. asp. Daniel Osmański omówili współpracę z Nadleśnictwem,  zdarzenia zaistniałe na terenach leśnych oraz zadania do realizacji przed rozpoczęciem akcji bezpośredniej.

Na zakończenie narady nadleśniczy Grzegorz Gust przedstawił zaawansowanie prac odnowieniowych na powierzchniach uszkodzonych po nawałnicy, a także wskazał na wyzwania i zagrożenia przed jakimi stoją Lasy Państwowe oraz zakłady usług leśnych.

Ciekawym punktem narady była prezentacja historii sokolnictwa oraz omówienie wybranych gatunków ptaków szponiastych, którą przedstawiła Joanna Tusk. Na spotkanie przybyła z pięknym puszczykiem paragwajskim oraz rarogiem stepowym.