Lista aktualności Lista aktualności

Dzień leśnika

W dniu 9 maja 2014 roku świętowaliśmy Dzień Leśnika, który połączony został z naradą szkoleniową pracowników Nadleśnictwa

Uroczysty obiad poprzedził wyjazd terenowy do firmy LAFARGE, znanej poprzednio pod szyldem CEMENTOWNIA KUJAWY, z siedzibą w Piechcinie k. Barcina. Pracownicy cementowni przedstawili leśnikom schemat działania nowoczesnej linii produkcyjnej, zaprezentowali formy rekultywacji terenów pokopalnianych oraz sposoby wydobycia kruszywa.