Lista aktualności Lista aktualności

Aktywizacja zawodowa skazanych

Konieczność zmian w priorytetach prac leśnych po huraganie 100-lecia z sierpnia 2017 r., stała się podwaliną długoletniej, owocnej współpracy Nadleśnictwa Szubin i Zakładu Karnego w Potulicach

Huragan w 2017 roku spowodował konieczność zmian w priorytetach prac leśnych. Strzałem w dziesiątkę okazał się wspólny pomysł Nadleśnictwa Szubin oraz Zakładu Karnego w Potulicach aktywizacji i readaptacji społecznej osadzonych. Zawarte w 2017 roku porozumienie zaowocowało spisaniem umowy, a w konsekwencji  konkretną, wymierną pomocą skazanych w różnego rodzaju pracach leśnych.  

Od pierwszych dni, po zawarciu umowy, nieomal codziennie w lasach Nadleśnictwa Szubin pracuje od 5 do 15 osób. Wykonują oni prace z zakresu: remontów grodzeń, sadzenia lasu, zabezpieczania sadzonek, pielęgnacyjne na uprawach leśnych,  udrażnianiu dróg leśnych,  czy konserwacji sprzętu  oraz prace porządkowe wokół siedziby nadleśnictwa. 

„Tutaj chodziłem na grzyby, ten las rodzi wspomnienia. Zgłaszając się do pracy w lesie mogę się oderwać od szarego więziennego życia. Niebawem wychodzę na wolność i na pewno będę wracał w to miejsce” - mówi jeden ze skazanych. 

Współpraca Nadleśnictwa Szubin z Zakładem Karnym w Potulicach przynosi korzyści obydwu stronom. Jest formą przygotowania osadzonych do wejścia na rynek pracy po powrocie na wolność, natomiast nadleśnictwu przysparza rąk do pracy w okresie, kiedy o pracowników coraz trudniej. Trudności w znalezieniu ludzi do niektórych prac, w okresie likwidacji skutków huraganu stulecia, która dotknęła też lasy Nadleśnictwa Szubin, są coraz bardziej odczuwane.